El proper dia 8 de març us convoquem a tots els socis al casal marino a la assemblea anual del club, a les 19:30 en primera convocatòria i a les 20:00 en segona convocatòria.
Ordre del dia:

1.-Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.

2.-Estat de comptes del club.

3.-Pressupost previst per l’exercici 2014.

4.-Resum d’activitats de l’exercici anterior.

5.-Proposta d’activitats pel 2014.

6.- Precs i preguntes.
Us esperem a tots!!!!!